FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Newsroom - Najnowsze informacje
Bramkarze nowej generacji w FIFA 15
Autor: Lukasvista - środa, 13 sierpnia 2014 - 17:57  |  Skomentuj artykuł

fifam12_feature_videoNa odbywaj?cych si? targach Gamescom w Kolonii mogli?my zobaczy? w krtkim trailerze jak zachowuj? si? bramkarze nowej generacji w nadchodz?cej serii. Bramkarze w grze FIFA 15 zostali zaprojektowani zupe?nie od nowa. O t? zmian? najcz??ciej prosili nas mi?o?nicy serii FIFA. Bramkarze nowej generacji wygl?daj?, poruszaj? si? i my?l? zupe?nie inaczej tak jak ich prawdziwe pierwowzory. Nowy system sztucznej inteligencji sprawia, ?e golkiperzy b?d? lepiej przewidywa? strza?y i podania. Ponadto do ich arsena?u dodali?my mnstwo nowych animacji, dzi?ki czemu ich ruchy b?d? bardziej p?ynne i szybsze.
Najwa?niejsze zmiany dotycz?ce bramkarzy obejmuj?:

Refleks bramkarzy dzi?ki nowemu systemowi poruszania si? i inteligencji oraz nowym animacjom parad bramkarze b?d? przestrzega? zasady zachowania p?du, a tak?e wyka?? si? umiej?tno?ci? przewidywania rozwoju sytuacji na boisku i odpowiedniego dostosowywania swojego zachowania. Na przyk?ad bramkarz lec?cy w niew?a?ciwym kierunku b?dzie mg? zareagowa? na zmian? toru lotu pi?ki, w ostatniej chwili wyci?gaj?c r?k? lub nog?. Golkiperzy b?d? poruszali si? w sposb p?ynny i realistyczny, dostosowuj?c u?o?enie cia?a w locie do rozwoju sytuacji. Z punktu widzenia za? dru?yny atakuj?cej przestrzeganie zasady zachowania p?du tworzy nowe okazje i sposoby zdobywanie bramek je?li tylko napastnik zdo?a zmyli? bramkarza i pos?a? go w niew?a?ciw? stron?.

Sztuczna inteligencja bramkarzy W grze FIFA 15 stra?nicy bramek przejm? kontrol? nad polem karnym, lepiej orientuj?c si? w rozwoju sytuacji i podejmuj?c m?drzejsze decyzje. B?d? podejmowali lepsze decyzje w sytuacjach sam na sam oraz przy do?rodkowaniach i pi?kach prostopad?ych pos?anych w pole karne, a tak?e b?d? lepiej odczytywali trajektori? lotu pi?ki i odpowiednio reagowali na podkr?cone, opadaj?ce i podobne strza?y.

Nowe sposoby zdobywania bramek Bramkarze w grze FIFA 15 b?d? du?o bardziej realistycznie reagowali na trudne do obrony strza?y. Zamiast ?apa? wi?kszo?? pi?ek, ktrych tylko mogli si?gn?? r?k?, teraz b?d? cz??ciej parowali i zbijali pi?k?, nie ryzykuj?c prby z?apania jej. Ponadto w grze FIFA 15 b?dzie mo?na nawet za?o?y? bramkarzowi siatk?! . 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay