FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Newsroom - Najnowsze informacje
Autor: Bart6qx - Ĺ›roda, 07 maja 2014 - 13:15  |  Skomentuj artykuĹ‚
UKS Varsovia b?dzie reprezentowa? Polsk? podczas fina?u Ligi Mistrzów 2014! M?odzie?owy klub pi?karski UKS Varsovia zosta? wybrany jako reprezentant Polski podczas II Forum „FOOTBALL FOR FRIENDSHIP – Pi?ka No?na Dla Przyja?ni”, podczas fina?u Ligi Mistrzów 2014 w Lizbonie. W trakcie wyjazdu, m?odzi pi?karze zmierz? si? z zespo?ami pi?karskimi z 15 innych krajów, rozgrywaj?c towarzyskie mecze u stóp areny Estádio do Sport Lisboa e Benfica. 
„FOOTBALL FOR FRIENDSHIP – Pi?ka No?na Dla Przyja?ni” to projekt b?d?cy elementem programu spo?ecznego „Gazprom dzieciom”. Jego g?ównym celem jest rozwój u m?odzie?y tak istotnych warto?ci, jak poszanowanie innych kultur i narodowo?ci, równo??, a tak?e zainteresowanie zdrowym stylem ?ycia, któremu sprzyja mi?dzy innymi sport. W 2014 roku w projekcie uczestniczy? b?d? zawodnicy dru?yn dzieci?cych w wieku 12-14 lat z 16 krajów: Polski, Bia?orusi, Bu?garii, Chorwacji, Francji, Holandii, Niemiec, Portugalii, Rosji, Serbii, S?owenii, Turcji, Ukrainy, W?gier, Wielkiej Brytanii i W?och.


Punktem kulminacyjnym tegorocznej edycji projektu „FOOTBALL FOR FRIENDSHIP – Pi?ka No?na Dla Przyja?ni” b?dzie II Forum w Lizbonie 23-25 maja. Wtedy te? odb?dzie si? fina?owy mecz Ligi Mistrzów UEFA 2013/2014, który m?odzi delegaci Forum obejrz? na stadionie Estádio do Sport Lisboa e Benfica. Forum b?dzie odbywa? si? pod patronatem ?wiatowej gwiazdy futbolu, Franza Beckenbauera. Przedstawiciele 16 krajów b?d? omawia? sposoby skutecznej promocji g?ównych warto?ci „FOOTBALL FOR FRIENDSHIP – Pi?ka No?na Dla Przyja?ni”, takich jak tradycja, pokój, przyja??, d??enie do wygranej, zdrowie, równo??, fair play i zaanga?owanie, a tak?e rozegraj? towarzyszki turniej pi?karski. Polsk? w tym meczu reprezentowa? b?dzie UKS Varsovia.
 

- Cieszymy si?, ?e dru?yna UKS Varsovia mog?a w tym roku sta? si? cz??ci? mi?dzynarodowego projektu «FOOTBALL FOR FRIENDSHIP – Pi?ka No?na Dla Przyja?ni». To wspania?a okazja dla zawodników, aby pozna? rówie?ników z ca?ej Europy i podzieli? si? do?wiadczeniami. Nasi utalentowani sportowcy, dzi?ki wyjazdowi do Lizbony b?d? mogli poczu? prawdziwe pi?karskie emocje i uczestniczy? w meczu fina?owym Ligii Mistrzów! Mam nadzieje, ?e zainspiruje ich to do jeszcze intensywniejszej pracy na treningach. Kto wie, by? mo?e oni b?d? wkrótce reprezentowa? Polsk? na ?wiatowych rozgrywkach? – powiedzia? trener dru?yny UKS Varsovia, Adam Kucharczyk.
W sk?ad dru?yny, która b?dzie reprezentowa? Polsk? podczas II Forum „FOOTBALL FOR FRIENDSHIP – Pi?ka No?na Dla Przyja?ni” wchodz?:
- Adam Katnaji (Kapitan Dru?yny)
- Jakub Borczy?ski
- Bartosz Cendrowski
- Julia Dworniczuk
- Maksymilian Fogtt
- Aleksandra Janicka
- Szymon Martyniak
- ?ukasz Paprzycki
- Micha? Pi?tka
- Jakub P?ocha
- Marcin Szumiata
- Marek D?browski
(artyku? sponsorowany)
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay