FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Newsroom - Najnowsze informacje
Wind of change...
Autor: Lukasvista - niedziela, 23 czerwca 2013 - 19:55  |  Skomentuj artykuł

fifam12W ci?gu naszej pi?cioletniej historii serwisu FIFAM.info przez nasz? redakcj? przewin??o si? wiele osb, ktrzy przy?o?yli si? do rozwoju polskiej sceny FIFA Manager. Nadszed? niestety czas na po?egnanie Bartka z ktrym mia?em przyjemno?? budowa? i prowadzi? ten serwis. Praca z nim dla mnie jak i dla wi?kszo?ci osb tworz?cych redakcj? by?a czyst? przyjemno?ci?. Nieraz zarywali?my wsplnie noce dyskutuj?c o dalszym rozwoju oraz tworz?c dodatki czego nie zapomn? do dzi?. Niestety coraz mniej czasu oraz nadmiar obowi?zkw sk?oni?y go do takiej a nie innej decyzji. Dbaj?c jednak o dalszy rozwj naszej sceny, Bartek jako w?a?ciciel serwisu postanowi? przekaza? go pod nowe skrzyd?a. Tak o to nasz portal do??czy? do grupy Goal.pl zrzeszaj?cej sie? osiemnastu zintegrowanych serwisw pi?karskich zapewniaj?cych kompleksow? informacj? na temat najsilniejszych lig europejskich, rozgrywek pi?karskich w kraju oraz reprezentacji Polski. Po rozmowie z Czarkiem Brzuzy redaktorem naczelnym serwisu Goal.pl zosta?em zapewniony, ?e przej?cie serwisu w ?aden sposb nie odbije si? na jego funkcjonowaniu. Wsplnie pracujemy nad nowymi pomys?ami maj?cymi promowa? polsk? scen? oraz gr? FIFA Manager. Obydwoje wierzymy ?e efekty naszej wsp?pracy szybko b?d? zauwa?alne na naszej stronie, o czym powinni?cie si? przekona? w nied?ugim czasie. W swoim imieniu jak rwnie? osb pracuj?cych z Bartkiem pragn? mu ogromnie podzi?kowa? za czas po?wi?cony na rozwj polskiej sceny FIFA Manager oraz ?yczy? mu wszystkiego najlepszego w nowym rozdziale ?ycia. Poni?ej publikuje ostatni? wypowied? na ?amach naszego portalu Bartosza Kiewry:

'Drodzy Parafianie!

Przez ostatnie kilka lat aktywnie dzia?a?em w naszej spo?eczno?ci, pomagaj?c Wam osi?ga? sukcesy w swoich wirtualnych karierach. Niestety nadszed? czas, kiedy nale?y powiedzie? sobie dosy? i pod??y? inn? droga w poszukiwaniu nowych wyzwa? i u?era? si? z now? fala internetowych napinaczy w zupe?nie nowych dziedzinach. Powa?nie jednak mwi?c, od d?u?szego czasu nie jestem w stanie po?wi?ca? scenie odpowiedniej ilo?ci czasu, niezb?dnego do jej efektywnego rozwoju. W zwi?zku z powy?szym podj??em decyzje o przekazaniu FIFAM.info w r?ce osb, ktre maj? pomys? i wizj? na jego dalsze funkcjonowanie oraz rozwj. Jestem przekonany, ?e pod nowym dowdztwem serwis otrzyma nowe ?ycie, a wieloletnia praca moja oraz osb, ktre przez te lata pomaga?y mi w jego budowaniu nie pjdzie na marne. Z tego miejsca pragn? wszystkim serdecznie podzi?kowa? za wsplnie sp?dzone chwil?, mniej lub bardziej kulturaln? wymian? pogl?dw oraz wszystkie inne momenty, ktre razem prze?yli?my. Mo?e kiedy? spotkamy si? gdzie? w innych zak?tkach internetowego ?wiata i ponownie b?d? Was mg? gn?bi? za pisownie, odzywki i zboczone przesiadywanie w nocy na czatach. Tymczasem, nasza wsplna przygoda z FIFAM dobieg?a ko?ca, a wi?c ?ycz? Wam wszystkich mokrych nocy, zbere?nych snw i wszystkiego innego, czego ?yczy?em Wam ka?dego dnia przez ostatnie pi?? lat.

Ojciec, Profesor, Rektor, Dyrektor

Bartosz Kiewra (Bart6qx)

 
Komentarze
 
#4 zlootyy 2013-06-29 19:11
 
 
#3 Wujek 2013-06-25 22:43
 
 
#2 krzychu260392 2013-06-24 07:29
[*]
 
 
#1 Kamilek351 2013-06-23 20:43
Dzi?kujemy ci ojcze :P
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay