FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Newsroom - Najnowsze informacje
FIFA 13 oraz FIWC
Autor: Lukasvista - wtorek, 22 maja 2012 - 10:51  |  Skomentuj artykuł

fifam12W oczekiwaniu na oficjaln? zapowied? FIFA Manager 13 warto zobaczy? co dzieje si? u naszej bratniej gry. Jak obiecuje studio EA Sports, tegoroczna edycja FIFA 13 przejdzie najwi?ksze i najg??bsze zmiany w historii serii FIFA. Oto pi?? innowacyjnych zmian, ktre zrobi? prawdziw? rewolucj? w grze.

Nowy Inteligentny Atak to najbardziej wyrafinowana sztuczna inteligencja osi?gni?ta przez zesp? tworz?cy seri? FIFA. B?dzie dost?pna w grze FIFA 13 na konsolach HD oraz PC. Pozwoli graczom na analiz? przestrzeni, z?amanie obrony oraz my?lenie dwa kroki do przodu. Gracze b?d? w posiadaniu narz?dzia, ktre pozwoli im na lepsze wyprowadzenie akcji, odpychanie obro?cw, co u?atwi przej?cie przez lini? obrony naszym kolegom z zespo?u, a tak?e znalezienie lepszych pozycji do wykonania skutecznego ataku.

Dzi?ki wszechstronnemu i intuicyjnemu Kompletnemu Dryblingu ka?dy ruch w FIFA 13 ma znaczenie. Inspirowany umiej?tno?ciami najlepszego pi?karza ?wiata Lionela Messiego pozwala graczom stawi? czo?a przeciwnikom u?ywaj?c precyzyjnego dryblingu, dzi?ki czemu jeszcze ?atwiej by? gro?nym podczas sytuacji jeden na jednego. Zawodnicy szybciej zmieniaj? kierunek biegu oraz s? bardziej efektywni w ucieczce przed obro?cami na d?u?szych dystansach.

Z kolei zastosowany w grze FIFA 13 First Touch Control zmieni sposb kontroli nad pi?k?, a jej opanowanie b?dzie trudniejsze. Teraz to jak d?ugo j? utrzymamy b?dzie zale?a?o od presji obrony, trajektorii lotu oraz pr?dko?ci podania. To stworzy wi?ksze szanse na odbir pi?ki przez przeciwnika.

Druga generacja Fizyki Zderze? zawodnikw zostanie poszerzona o walk? mi?dzy zawodnikami w chwilach, gdy nie s? oni przy pi?ce. Obro?cy odpychaj? si? i ci?gn? by mie? jak najlepsz? pozycj? oraz u?ywaj? swojej postury i si?y by zmusi? przeciwnikw do podj?cia z?ej decyzji tu? przed przej?ciem pi?ki. Taktyka Rzutw Wolnych to narz?dzie, ktre w FIFA 13 pozwoli zawodnikom na tworzenie gro?nych i nie przewidywalnych sytuacji, maj?cych za zadanie zmyli? najlepszych zawodnikw na boisku. Jednoczesne podej?cie do pi?ki przez trzech atakuj?cych zawodnikw czy wi?cej mo?liwo?ci poda? to tylko niektre z dost?pnych opcji dla dru?yny wykonuj?cej rzut wolny. Obro?cy mog? natomiast ustali? ilu graczy stanie w murze, a tak?e ktry z nich pobiegnie w kierunku pi?ki po wykonaniu rzutu.

FIFA 13 b?dzie dost?pna w sklepach na ca?ym ?wiecie tej jesieni na PlayStation3 ze wsparciem dla kontrolera PlayStation Move, Xbox 360 ze wsparciem dla kontrolera Kinect, konsoli przeno?nej PlayStation Vita, Wii, PC, PlayStation2, Nintendo3DS, PSP, iPhone, iPad oraz iPod Touch.

PS: Ju? w najbli?sz? ?rod?, 23 maja, w Dubaju odb?dzie si? ?wiatowy fina? FIFA Interactive World Cup. W turnieju we?mie udzia? 24 zawodnikw, w tym finalista polskiej edycji FIWC ?ukasz "Zjacer" Zaj?c.

W tegorocznych eliminacjach zarejestrowa?o si? ponad 1.3 miliona graczy na Playstation 3. Zwyci?zca ca?ego turnieju, oprcz zaszczytnego tytu?u mistrza zdob?dzie jedyn? w swoim ?yciu okazj? do??czenia do najlepszych pi?karzy na ?wiecie na gali FIFA Ballon D'Or 2012. Relacj? z fina?owych zmaga? w FIWC b?dzie mo?na ?ledzi? pod tym adresem.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay