FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Newsroom - Najnowsze informacje
Twoja Funkcja - Runda 3
Autor: Lukasvista - piątek, 20 kwietnia 2012 - 12:07  |  Skomentuj artykuł

fifam12Po tygodniowej przerwie powraca do nas kolejny etap g?osowa? w kampanii Twoja Funkcja. Do trzeciej rundy wybrano po raz kolejny pi?? najlepszych propozycji spo?eczno?ci FIFA Manager. Oddaj swj g?os ju? dzi?, a tym samym sta? si? cz??ci? rozwoju nast?pnej FIFA Manager.

A) Wiadomo?ci na temat wypo?yczonych/do wypo?yczenia zawodnikw na krtkiej li?cie

Je?eli wypo?yczy?e? zawodnika do innego klubu, a jego wyst?py s? udane, otrzymasz biuletyn informacyjny w dziale aktualno?ci o strzelonych bramkach lub kontuzjach. Otrzymasz rwnie? informacji o bramkach i kontuzjach pi?karzy b?d?cych na Twojej krtkiej li?cie. Obie te opcje s? oczywi?cie opcjonalne wi?c skrzynka pocztowa poradzi sobie. Dodatkowo, podzielimy krtk? list? na kilka kategorii, aby da? lepszy przegl?d powy?szych opcji.

B) Projekt Fantasy

Zintegrujemy Projekt Fantasy jak tryb online w FIFA Manager 12 w g?wnym menu gry. Na pocz?tku gry tryb ten pozwala przydzieli? sta?y bud?et na pul? zawodnikw. Wi?c w Twojej gestii jest, czy chcesz umie?ci? wszystkie swoje pieni?dze na kilka gwiazd i wype?ni? reszt? dru?yny s?abszymi graczami lub umie?ci? bardziej zrwnowa?ony sk?ad. W trybie multiplayer offline, wybr b?dzie dokonywany po kolei.

C) Nazwiska zawodnikw,-zdj?cia i -wygl?d

W informacji o zawodniku dodamy przycisk, ktry pozwala na zmian? wygl?du zawodnika (dok?adnie tak, jak projektujesz graj?cego mened?era). Mo?esz rwnie? okre?li? zdj?cia zawodnika! Wybieraj?c jego zdj?cie z puli wcze?niej wybranych zdj??, tak jak definiujesz swoje w?asne zdj?cie. Dla m?odych pi?karzy dost?pna b?dzie opcja, aby automatycznie przypisa? istniej?cy obraz zawodnika na emeryturze, do tego samego nazwiska. Je?li aktywujesz wykorzystuj nazwiska zawodnikw na emeryturze, istniej?cy obraz gracza b?dzie rwnie? domy?lny.

D) Regionalni ?owcy talentw

W nowej strefie gry, masz szans? wi?kszego skoncentrowani si? na utalentowanych zawodnikach, ktrzy znajduj? si? w twoim regionie, zwiadowcy badaj? ich, wychowuj? i przyjmuj? do twojego zespo?u. Aby to zrobi?, musisz wybra? pracownikw do wykonywania tych zada?. Mo?esz tak?e przeznaczy? fundusze na np. popraw? jako?ci regionalnych trenerw m?odzie?owych, ktrzy pracuj? w mniejszych klubach.

E) Obozy m?odzie?owe

Dodamy szczeg?owy filtr opcji dla zawodnikw bior?cych obecnie udzia? w obozach m?odzie?owych. B?dzie to krok pozwalaj?cy wybra? pi?karzy, ktrych nie chcesz mie? ju? d?u?ej w obozie. Dzi?ki temu otrzymasz ?atwiejsze przegl?d, nawet je?li utrzymujesz du?? ilo?? obozw m?odzie?owych. Ponadto, wprowadzimy rwnie? w ?ycia wykres pozycji ligi w aktualnej tabeli ligowej (dotychczas dost?pnej tylko jako wid?et).

Pod tym adresem mo?ecie odda? g?o? na jedn? z powy?szych opcji, ktre chcecie ujrze? w FIFA Manager 13.

 
Komentarze
 
#1 19mta71 2012-04-20 13:22
Wg mnie D najlepsze...
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay