FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Poradniki
Zdj?cia rodzinne (PS) - poradnik FIFA Manager 13
Autor: Liber - środa, 31 października 2012 - 15:08  |  Skomentuj artykuł

zdjecia_rodzinneJak wi?kszo?? wie w FIFIE Manager oprcz wcielania si? w rol? menad?era dru?yny, mo?emy tak?e zatroszczy? si? o prowadzenie wirtualnego zwi?zku. Jest to jeden z dodatkw, ktre mimo, ?e i? nie maj? nic wsplnego z gr? menad?ersk?, pozwalaj? odreagowa? "stres" zwi?zany z prowadzeniem zespo?u. W poni?szym poradniku przedstawi? wam, w jaki sposb mo?ecie doda? nowe zdj?cia rodziny do naszego "drzewa genealogicznego". Tak wi?c zaczynajmy.

przybory

1. Oczywi?cie potrzebny b?dzie nam program graficzny. St?d pobieramy Adobe Photoshop 7.0 dost?pny w wersji trial przez 30 dni. Na naszym serwisie znajduj? si? rwnie? poradnik dla osb u?ywaj?cych programu GIMP. Znajdziecie go pod tym linkiem.
2. Nast?pnie potrzebujemy zdj?cie do obrbki. Jako, ?e na forum przewa?a p?e? brzydka, zajmiemy si? wi?c edycj? fotografii jakiej? pani. Ja pos?u?? si? przyk?adem Marii Szarapowej.
2a. Wiele osb w celu poszukiwania zdj?? pierwsze co robi kieruj? si? na stron? Google grafika. Nie jest to z?y sposb, jednak cz?sto znajduj? si? tam zdj?cia sprzed kilku lat, a i nie zawsze wszystkie odwiedzanie strony gwarantuj? bezpiecze?stwo przed atakiem jakiego? niespodziewanego go?cia (czyt. wirusy, robaki itd.). Sam osobi?cie polecam serwis http://www.zimbio.com/ w ktrym znajdziemy praktycznie ka?d? znan? posta?. Co ciekawe w wi?kszo?ci przypadkw b?d? to najaktualniejsze zdj?cia jakie mog? by?.

tworzenie_zdjecia_partnerki

1. Po znalezieniu odpowiedniego zdj?cia mo?emy w ko?cu przej?? do jego edycji. Sprawa jest prosta i bardzo szybka. Otwieramy nasz? fotk? w Photoshopie wybieraj?c z zak?adek Plik->Otwrz....

1

2. Po otworzeniu zdj?cia musimy zmieni? jego rozmiar do wymaganych 160x160 jakie narzuca gra. Tak wi?c wybieramy z zak?adek Obrazek->Wielko?? obrazka.... Pojawi nam si? okno w ktrym musimy zmniejszy? tak zdj?cie, by prezentowa?o si? jak najlepiej. W przypadku mojej fotografii wysoko?? posiada wi?cej pikseli ni? szeroko??. Wystarczy wi?c, ?e zmniejsz? t? drug? miar? fizyczn?, wpisuj?c powiedzmy 180 pikseli:

2

Klikam OK i zaznaczam ca?e zmniejszone zdj?cie (ctrl+A). Kopiuje je klikaj?c ctrl+C. Nast?pnie z paska zak?adek wybieram Plik->Nowy po czym ukazuje mi si? okno z ustawieniami nowego dokumentu. Tutaj zmieniam sugerowane ustawienia na:

3

Znw klikam OK i wklejam moje zdj?cie (ctrl+V):

4

Teraz wybieram z narz?dzi Przesuni?cie (W) i koryguje ustawienie fotki tak by twarz znalaz?a si? na ?rodku.

5

Dla osb, ktre s? bardziej wymagaj?ce mo?na jeszcze zaproponowa? wymazanie t?a. Jednak nie polecam tego z dwch prostych powd:

- Zdj?cie i tak jest widoczne tylko w "drzewie genealogicznym".
- W przypadku kobiet osoba mniej obeznana z programem graficznym "zje z?by" na wymazaniu t?a z w?osw tych pa?.

3. Mamy ju? zdj?cie przeskalowane do odpowiednich rozmiarw. Teraz musimy je zapisa? w taki sposb, by?my mogli si? nim cieszy? w grze. W tym przypadku mo?emy to zrobi? na dwa r?ne sposoby, oczywi?cie w zale?no?ci czego chcemy. Czy tego by zdj?cie po jakim? czasie si? zmienia?o na inne (tutaj musimy przygotowa? wi?cej zdj?? ni? jedno), czy mo?e jednak zadowoli nas jedna fotografia.

3a. Je?eli chcemy si? zastosowa? do pierwszego sposobu musimy przygotowa? 10 zdj??! Nazwa ka?dego z nich powinna zawiera? P?e?KontynentGrupawiekowa_x.tga (np. FemaleEurope00_0). Pierwsze zdj?cie b?dzie mia?o oczywi?cie oznaczenie 00_0. Drugie zdj?cie musi mie? ju? oznaczenie 01_0, trzecie 02_0, itd. A? do 9. Ka?da fotka b?dzie si? zmienia? po osi?gni?ciu przez partnerk? nast?puj?cego wieku:

Wiek 1-2 / oznaczenie 00_0
Wiek 3-5 / oznaczenie 01_0
Wiek 6-9 / oznaczenie 02_0
Wiek 10-13 / oznaczenie 03_0
Wiek 14-18 / oznaczenie 04_0
Wiek 19-28 / oznaczenie 05_0
Wiek 29-38 / oznaczenie 06_0
Wiek 39-48 / oznaczenie 07_0
Wiek 49-58 / oznaczenie 08_0
powy?ej 59 lat / oznaczenie 09_0

Ka?de zdj?cie zapisujemy w formacie targa (*tga)! Do folderu Moje dokumenty\FIFA MANAGER 13\Graphics\Portraits\Family\160x160. I to wszystko. Podczas ustawiania partnerki powinni?my wraz ze zmian? wieku widzie? inne jej zdj?cia.

3b. Drugi sposb jest zdecydowanie ?atwiejszy i mniej czasoch?onny. Wystarczy zapisa? zdj?cie pod dowoln? nazw? np. Maria Szarapowa. Fotka powinna znajdowa? si? jak powy?ej w folderze Moje dokumenty\FIFA MANAGER 13\Graphics\Portraits\Family\160x160 i by? tak?e w formacie targa (*tga).

tworzenie_zdjecia_dziecka

1. W FIFIE Manager mo?emy doda? tak?e zdj?cia dzieci. Ma?o osb si? na to decyduj? i woli wygenerowane postacie z gry, ale s? te? takie, ktre chc? umie?ci? w rozgrywce w?asne pociechy ze ?wiata realnego. Dodanie dziecka do rozgrywki nie jest trudnym zadaniem wr?cz identycznym jak w przypadku dodania partnerki/partnera.

1a. Wykonujemy identyczne ruchy jak w przypadku podanym powy?ej. Na koniec podobnie jak przy tworzeniu partnerki mamy dwa sposoby zapisu. Czyli ze zmiennym zdj?ciem wraz z wiekiem, b?d? jedno zdj?cie na sta?e. Decydujemy si? jeden z nich i zapisujemy fotk? w folderze Moje dokumenty\FIFA MANAGER 13\Graphics\Portraits\Family\160x160. Oczywi?cie formatem targa (*tga). To wszystko.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay