FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Poradniki
Autor: Liber - niedziela, 14 paĹşdziernika 2012 - 09:45  |  Skomentuj artykuĹ‚

tworzenie_herbw_psOstatnie edycje FIFA Manager nieco ró?ni? si? od tych poprzednich. Czas wi?c od?wie?y? tak?e poradniki, które mam nadziej?, pomog? wam w nauce oraz dopracowaniu prac, tak aby?cie sami mogli edytowa? gr? FIFA Manager, bez wi?kszych problemów.

Pierwszym poradnikiem z "nowej serii" b?dzie zrobienie loga klubowego dla wybranej dru?yny. Jest to ?atwy wr?cz dziecinny sposób stworzenia sobie jednej z najwa?niejszych rzeczy dla klubu pi?karskiego. Jak zauwa?yli?cie w ostatnich edycjach gry, herby maj? nak?adki daj?ce efekt szk?a, co oczywi?cie porusz? tak?e i w tym poradniku. Najpierw jednak zacznijmy od pocz?tku. Co nam b?dzie potrzebne?

PRZYBORY

1. Najwa?niejszym sk?adnikiem przy tworzeniu herbu jest oczywi?cie program graficzny. Jako, ?e poradnik b?dzie dotyczy? pracy z Photoshopem musimy pozyska? wersj? tego programu na nasze komputery. St?d pobieramy Adobe Photoshop 7.0 dost?pny w wersji trial przez 30 dni.
2. Po ?ci?gni?ciu i zainstalowaniu edytora graficznego, mo?emy rozpocz?? na nim prac?. Jednak musimy mie? do tego niezb?dne materia?y w postaci grafiki czyli w tym przypadku herbu. ?atwo je znale?? w internecie (Google.com, wikipedia.pl, itd.) Ja si? pos?u?? logotypem Interu Mediolan.
2a. Oczywist? rzecz? jest, ?e dla klubów z górnej pó?ki znalezienie herbu w dobrej jako?ci nie jest wielkim wyzwaniem. Problem pojawia si? dopiero, kiedy szukamy co? z mniejszego kalibru. Tak wi?c tutaj polecam nast?puj?ce strony, gdzie znajdziemy naprawd? nie ma?? kolekcj? logotypów, najcz??ciej w znakomitej jako?ci:
http://www.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna (Cz??ciej radz? szuka? na niemiecko i angielskoj?zycznej wersji).
http://www.brandsoftheworld.com/
http://www.seeklogo.com/
http://all-free-download.com/
http://logo-city.org/
http://www.weltfussballarchiv.com/
http://uefaclubs.com/html

TWORZENIE HERBÓW PKT I

1. Po zaopatrzeniu si? w program graficzny oraz herbu do obróbki mo?emy rozpocz?? prac?. Pierwszym krokiem jest odtworzenie naszego loga w PS-ie. Klikamy wi?c w lewym górnym rogu Plik->Otwórz... i wybieramy nasz herb.

1

2. Mamy nasze logo, które jak na razie zupe?nie nie nadaj? si? do gry. Pierwszym czynnikiem by to zmieni?, nale?y poprawi? jego wymiary. Mój herb ma obecnie 300x413 pikseli rozmiaru. Jak to zmieni?, by zrobi? przys?owiowy kwadrat czyli równomiern? d?ugo?? i wysoko?? loga? Mo?na si? oczywi?cie bawi? w skalowanie, ale ja mam szybszy i chyba lepszy sposób na zmian? wymiarów.

Zaznaczamy ca?e nasze logo (ctrl+A). Kopiujemy je klikaj?c ctrl+C. Nast?pnie z paska zada? wybieramy Plik->Nowy i uka?e nam si? okno z ustawieniami nowego dokumentu. Je?eli dobrze wszystko skopiowali?cie, to w pikselach powinni?cie mie? wymiary herbu (w moim przypadku by?o to 300x413). Wystarczy zmieni? szeroko?? (czyt. 300) na tak? sam? cyfr? jak wysoko?? czyli 413 pik.

2

Oczywi?cie wy zmieniacie wed?ug wymaga? waszego herbu. Nast?pnie po klikni?ciu OK, pojawi nam si? pusta warstwa w której wklejamy (ctrl+V) nasz logotyp.

3. Teraz je?eli tak jak ja posiadacie herb z t?em nale?y je po prostu usun??. Bierzemy magiczn? ró?d?k? (W) b?d? mag. gumk? (E) i likwidujemy t?o zostawiaj?c jedynie herb.

3

4

4. Wi?kszo?? pracy za nami, ale to jeszcze nie koniec. Teraz musimy sprawdzi? czy pozosta?y jakie? "niechciane piksele". W tym celu ustawiamy na palecie kolorów dwa kolory. Bia?y (FFFFFF) oraz czarny (000000). Drugi kolor ustawimy jaki g?ówny i tworzymy now? pust? warstw?, któr? umieszczamy pod naszym herbem.

5

6

Warstw? t? wype?niamy czarnym kolorem i spogl?damy na nasz herb, sprawdzaj?c czy nie ma pozosta?o?ci po usuni?tym tle.

7

Jak wida? u mnie wyszed? perfekcyjnie. Zdarzaj? si? jednak przypadki gdzie nasz logotyp jest poszargany b?d? posiada elementy usuni?tego t?a. W tym wypadku musimy wróci? do kroku drugiego i zmniejszy? (b?d? zwi?kszy? w zale?no?ci jaka jest sytuacja) tolerancje ró?d?ki b?d? gumki. Domy?lna wynosi 32 piksele. W przypadku gdy mamy zbyt poszargany herb musimy t? tolerancje zmniejszy?. Z kolei zwi?kszamy j? je?eli nie usuwa si? dok?adnie t?o. Tolerancja znajduj? si? w ustawieniach narz?dzia pod zak?adkami:

8

Po wszystkim usuwamy nie potrzebn? warstw? z t?em (t? czarn?). Pozostawiamy tylko herb.

5. Po za?atwieniu sprawy z t?em skupiamy si? na zmniejszeniu naszego herbu do wymaganych rozmiarów. Pierwszym z nich jest 256x256. Jak zmieni? szeroko?? i d?ugo?? logotypu? Wybieramy z zak?adek Obrazek->Wielko?? obrazka... . Pojawi nam si? okno w którym wystarczy zmieni? warto?? herbu na 256x256 pikseli. Po wszystkim klikamy OK.

9

6. Po zmniejszeniu herbu wypada?oby zrobi? go w stylu i?cie EA-owskim. Czyli w tzw. szkle. W tym celu stworzy?em dla was specjalny plik PSD*, który mo?ecie otworzy? w programie i jedyne co macie zrobi? to tylko pod?o?y? swoj? prac? pod herb Interu (przy czym go usuwamy), uzyskuj?c przy tym efekt EA Sport. Plik do pobrania tutaj.

Nast?pnie znów zaznaczamy t?o, poniewa? musimy usun?? pozosta?o?ci nak?adki. Wybieramy warstw? 3 i usuwamy pozosta?o?ci. Kolejno ??czymy obie warstwy klikaj?c ctrl+shift+U.

7. Teraz nie pozostaje nic innego jak PPM klikn?? na herb i wybra? Zaznacz odwrotnie, a nast?pnie nacisn?? na klawiaturze Q, by na?o?y? mask?.

TWORZENIE HERBÓW PKT II

1. Po edycji i przygotowaniu herbu, uruchamiamy edytor gry FIFA Manager, sk?d bierzemy Unikatowy Identyfikator Dru?yny (ID) zespo?u (znajdziemy go w ustawieniach klubu). W moim przypadku jest to 001B0009 i pod tak? nazw? zapisuj? go w folderze. Jak? Wybieram z zak?adek Plik->Zapisz jako..., a ?cie?k? docelow? oczywi?cie s? Moje dokumenty\FIFA MANAGER 13\Graphics\Badges\Clubs\256x256.

1a. Nie zapominamy oczywi?cie o pozosta?ych rozmiarach 128x128, 64x64, 32x32. Rozmiar zmieniamy tak jak w punkcie 5, pierwszego etapu edycji. Po wszystkim nasz logotyp powinien pojawi? si? w edytorze oraz samej grze.

10

 

 
Komentarze
 
#4 szarq 2013-11-04 14:18
troche slabo bo herb co prawda jest na koszulkach i przy wiadomosciach ale jak jest tabela to dalej pokazuje wygenerowany przez gre herb a nie ten co sie wgralo ;/
 
 
#3 TonyX 2012-10-14 18:11
 
 
#2 Liber 2012-10-14 16:48
 
 
#1 TonyX 2012-10-14 13:34
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay